نمایش دادن همه 8 نتیجه

سس فرانسوی تک نفره

4,600 
سس فرانسوی ساشه ترکیبات روغن مایع سویا 36 درصد، شکر، سرکه با اسیدیته 11 درصد، رب گوجه فرنگی با بریکس

سس فرانسوی فشاری

117,000 
سس فرانسوی بطری ترکیبات روغن مایع سویا 36 درصد، شکر، سرکه با اسیدیته 11 درصد، رب گوجه فرنگی با بریکس

سس مایونز پر چرب تک نفره

4,600 
سس مایونز پرچرب ساشه ترکیبات روغن مایع سویا 66 %، شکر، سرکه با اسیدیته 11 %، تخم مرغ کامل پاستوریزه،

سس مایونز پر چرب فشاری

107,000 
سس مایونز پرچرب بطری ترکیبات روغن مایع سویا 66 %، شکر، سرکه با اسیدیته 11 %، تخم مرغ کامل پاستوریزه،

سس مایونز کم چرب تک نفره

4,200 
سس مایونز کم چرب ساشه ترکیبات روغن مایع سویا 30 درصد، شکر، سرکه با اسیدیته 11 درصد، تخم مرغ کامل

سس مایونز کم چرب فشاری

100,000 
سس مایونز کم چرب بطری ترکیبات روغن مایع سویا 30 درصد، شکر، سرکه با اسیدیته 11 درصد، تخم مرغ کامل

سس هزار جزیره تک نفره

4,600 
سس هزار جزیره ساشه ترکیبات روغن مایع سویا 36 درصد، شکر، سرکه با اسیدیته 11 درصد، تخم مرغ کامل پاستوریزه،

سس هزار جزیره فشاری

117,000 
سس هزار جزیره بطری ترکیبات روغن مایع سویا 36 %، شکر، سرکه با اسیدیته 11 %، تخم مرغ کامل پاستوریزه،