نمایش 1–12 از 15 نتیجه

سس تک نفره کچاپ

4,100 
سس کچاپ ساشه ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 درصد، شکر 15 درصد، سرکه با اسیدیته 11

سس فرانسوی تک نفره

4,600 
سس فرانسوی ساشه ترکیبات روغن مایع سویا 36 درصد، شکر، سرکه با اسیدیته 11 درصد، رب گوجه فرنگی با بریکس

سس فرانسوی فشاری

117,000 
سس فرانسوی بطری ترکیبات روغن مایع سویا 36 درصد، شکر، سرکه با اسیدیته 11 درصد، رب گوجه فرنگی با بریکس

سس کچاپ تند تکنفره

4,200 
سس کچاپ تند ساشه ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 %، 15 %، سرکه با اسیدیته 11

سس کچاپ تند سطلی 8 کیلو

900,000 
سس کچاپ تند سطلی ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 درصد، شکر 15 درصد، سرکه با اسیدیته

سس کچاپ تند فشاری

100,000 
سس کچاپ تند بطری ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 درصد، شکر 15 درصد، سرکه با اسیدیته

سس کچاپ سطلی 3 کیلو

440,000 
سس کچاپ سطلی ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 درصد، شکر 15 درصد، سرکه با اسیدیته 11

سس کچاپ عروسکی

92,000 
سس کچاپ عروسکی بطری ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 %، شکر 15 %، سرکه با اسیدیته

سس کچاپ فشاری

98,000 
سس کچاپ بطری ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 %، شکر 15 %، سرکه با اسیدیته 11

سس مایونز پر چرب تک نفره

4,600 
سس مایونز پرچرب ساشه ترکیبات روغن مایع سویا 66 %، شکر، سرکه با اسیدیته 11 %، تخم مرغ کامل پاستوریزه،

سس مایونز پر چرب فشاری

107,000 
سس مایونز پرچرب بطری ترکیبات روغن مایع سویا 66 %، شکر، سرکه با اسیدیته 11 %، تخم مرغ کامل پاستوریزه،

سس مایونز کم چرب تک نفره

4,200 
سس مایونز کم چرب ساشه ترکیبات روغن مایع سویا 30 درصد، شکر، سرکه با اسیدیته 11 درصد، تخم مرغ کامل