نمایش دادن همه 8 نتیجه

شنیتسل فرمینگ 80 %مرغ 400گرمی

292,000 
شنیتسل فرمینگ 80 %مرغ ترکیبات سینه مرغ 80 درصد، آرد سوخاری، روغن مایع آفتابگردان، نمک تصفیه شده خوراکی، آرد گندم،

شنیتسل فرمینگ 80 %مرغ فله

480,000 
شنیتسل فرمینگ 80 %مرغ ترکیبات سینه مرغ 80 %، آرد سوخاری، روغن مایع آفتابگردان، نمک تصفیه شده خوراکی، آرد گندم،

فیله 80 %مرغ 400 گرمی

287,000 
فیله 80 %مرغ ترکیبات فیله مرغ 80 درصد، آرد سوخاری، روغن مایع آفتابگردان، نمک تصفیه شده خوراکی، آرد گندم، ادویه(

فیله 80% مرغ فله

600,000 
فیله 80 %مرغ ترکیبات فیله مرغ 80 %، آرد سوخاری، روغن مایع آفتابگردان، نمک تصفیه شده خوراکی، آرد گندم، ادویه(

کوردون بلو 58 %مرغ 500گرمی

305,000 
کوردون بلو 58 %مرغ ترکیبات گوشت مرغ 58 %، آرد سوخاری 18%، کالباس 90 % گوشت قرمز، پنیر پیتزا، روغن

کوردون بلو 58 %مرغ فله

520,000 
کوردون بلو 58 %مرغ ترکیبات گوشت مرغ 58 %، آرد سوخاری 18%، کالباس 90 % گوشت قرمز، پنیر پیتزا، روغن

ناگت 70 %مرغ 500 گرمی

29,000 
ناگت 70 %مرغ ترکیبات گوشت مرغ 70 %، روغن مایع آفتابگردان، آرد سوخاری ، شیر خشک بدون چربی، نمک تصفیه

ناگت 70 %مرغ فله

480,000 
ناگت 70 %مرغ ترکیبات گوشت مرغ 70 %، روغن مایع آفتابگردان، آرد سوخاری ، شیر خشک بدون چربی، نمک تصفیه